PROGRAM ZA ODRASLE IN STAREJŠE

Zavedamo se, da problematika staranja se nas samih, se dotika čisto vsakega od nas. Vsak človek je edinstven in tudi zato drugače zgleda, razmišlja in deluje, ampak tudi doživlja vse stadije staranja čisto drugače kot drugi.

Se boste strinjali z nami, če bomo upali poudariti, da nobeden od nas ni dobro pripravljen na to, da se postara? Starost prinaša en kup sprememb, katere lahko povzročajo težave s katerimi se velika večina upokojencev mora sprijazniti in hkrati boriti.

Z ostarelostjo se aktivno ukvarja že veliko strokovnjakov napr. sociologove, ekonomisti, politiki…

Boljše delovne pogoje, precej kvalitetna zdravniška obravnava in socialna zaščita pelje k temu, da manj ljudi na splošno umre v zgodnjem otroštvu ali v delovno aktivni dobi. Več ljudi ima priložnost doživeti višjo starost a ostarelost ljudi je direktna izkušnja vedno večjega števila ljudi.

Spreminja se življenjski slog oseb, smo informirani o učinkih hrane, več in več aktivnih dejavnosti prakticiramo, na splošno se je stanje izboljšalo. Starejši ljudje bi danes mogli živeti bolj zdravo in aktivno. To je dejstvo.

Psiholog pravi, da človek je toliko star, koliko zastarelo razmišlja.

Starost je predvsem funkcija duševnega in telesnega stanja kot dejanska številka naštetih let. Zato je zelo pomembno vzdrževati mladost misli in telesa. Zadnje čase slišimo pogosto izraz »aktivni način življenja« ali »zdrav način življenja«. Ta zajema držanje se nekaterih najbolj pomembnih pravil na več področjih prehranjevanja, omejevanje nevarnih navad in odvisnosti (alkohol, cigarete..). Lahko je tudi ključ do zdravja prakticiranje aktivnih gibalnih dejavnosti, vzdrževanje psihičnega ravnovesja in preventiva pred obolenji, poškodbami ali stresom.

Ena od možnosti vzdrževati telesno in psihično vitalnost je plavanje ali druga aktivnost v vodi. Ne gre zdaj za dokazovanje koliko smo maksimalno zmožni in kakšne rezultate pri tem dosežemo, ne gre o tekmovanje, gre nam predvsem o adekvatnem delovanju našega organizma glede na starost vsakega človeka posebej.

UČINKI

Kaj pridobite za ceno celotnega programa:

X
X