Denisa

Na podlagi lastne izkušnje enega iz med svojih sinov, se je avtorica in utemeljiteljica razvojnega koncepta banjanje®, ki je dandanes že intelektualna lastnina in zaščitena blagovna znamka, Denisa Lavrenčič poglobila v tematiko vzgoje in razvoja otrok. Veliko časa je vložila v izobraževanje in pridobivanje prakse v tujini pri ekipi predanih in izkušenih specialistih na področju lokomotornega, socialnega in mentalnega razvoja pri otrocih, fizioterapevtih, otroških psihologih, otroških pediatrih in inštruktorjih dejavnosti v vodi za novorojenčke, dojenčke in predšolske otroke, ki so od leta 1984 sodelovali pri nastanku specialnega programa o problematiki nepravilnega razvoje otrok in nastalih posledic. Je tudi vzgojiteljica, medicinska sestra, študentka fizioterapije. Po treh letih dodatnega izobraževanja je postala lastnica vseh potrebnih mednarodnih akreditiranih licenc od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport omenjenega programa in pridobila naziv akreditiran inštruktor lokomotornega, socialnega in mentalnega razvoja za dojenčke in predšolske otroke, akreditiran reševalec iz vode, akreditiran vaditelj otroškega plavanja in terapevt v vodnem okolju, ki so veljavne po vsej EU. Svoje znanje neprestano nadgrajuje, posvetuje se s drugimi specialisti v tujini. Zdaj pa s svojo energijo in pridobljenim znanjem prispeva v dobrobit naših otrok.

Odkar sem zaključila izobraževanje in prakso sem odbanjala že resnično veliko novorojenčkov in dojenčkov. Lekcije smo vedno zaključili z zadovoljstvom tako dojenčkov kot staršev. To je moj cilj.

X
X